Outsourcing

Outsourcing - webta czestochowa

Outsourcing dla Twojej firmy!

Outsourcing, czyli korzystanie z usług firm zwnętrznych, należy do najefektywniejszych strategi zarządzania przedsiebiorstwem. Dzięki niemu firma może zrezygnować z wielu czasochłonnych funkcji i skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli na swoich kluczowych kompetencjach.

Firma przenosząc część swoich funkcji na wykonawce uzyskuje wykonanie usług po niższym koszcie, za to z gwarancją lepszej jakości.

WEBTA oferuje klientom szeroki zakres usług outsourcingowych.

Naszym klientom oferujemy system stałych całodobowych dyżurów stand-by, centralny punkt przyjmowania i dystrybucji zgłoszeń - hotline, systemy monitoringu i wczesnego ostrzegania, systemy dostępu zdalnego, możliwość działania na terenie całego kraju.

Oferta usług outsourcingowych:

 • systemy poczty elektronicznej
 • systemy zarządzania siecią
 • monitoring systemów IT
 • bezpieczęństwo infrastruktury IT i informacji
 • systemy antywirusowe i systemy backup
 • konifguracja i administracja serwerów Microsoft, Linux
 • administracja urządzeniami sieciowymi 
 • administracja siecią rozległą
 • serwis hardware
 • helpdesk - wsparcie użytkowników

Korzyści z outsourcingu:

 1. możliwość wykorzystania outsourcingu jako metody na reorganizacje przedsiębiorstwa
 2. pełna przewidywalność i redukcja kosztów w obrębie IT
 3. możliwość skoncetrowania się na kluczowych obszarach działania firmy
 4. wzrost wydajności, efektywności i stabliności działania środowiska informatycznego m.in dzięki standaryzacji procedur i procesów IT
 5. zmniejszenie ryzyka poprzez jego wpółdzielenie z outsourcerem - m.in odpowiedzialność materialna outsourcera za błedy i działania niezgodne z kontraktem
 6. szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej, bez konieczności zatrudnienia i szkolenia włąsnych pracowników.  

Zakres usług outsourcingu: 

 • analiza instniejącej infrastruktury informatycznej Klienta wraz z inwentaryzacją sprzętu komputerowego, gwarancji, licencji na oprogramowanie. Analiza ta pozwala sprecyzować i wyznaczyć aktualne potrzeby wraz z zaplanowaniem przyszłych nakładów finansowych na informatykę w przedsiębiorstwie. 
 • audyt infrastruktury informatycznej Klienta lub doradztwo informatyczne przy palnowaniu nowej infrastruktury.

Pytania w sprawie szczegółów naszej oferty? Skontaktuj się z nami. 

Szukaj

www.webta.pl
www.webta.pl
www.webta.pl
www.webta.pl
Intel Inside EKSTREMALNA MOC